Devlet Destekleri

Özellikle Türkiye'de ihracat yapan firmalara çeşitli devlet destekleri ve teşvikler sağlanmaktadır. Ancak, bu destek ve teşvikler zaman içinde değişebilir. En güncel ve kesin bilgilere ulaşmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB gibi resmi kurumların güncel duyurularını takip etmek önemlidir. Ancak, genel olarak Türkiye'de ihracat destekleri şunları içerebilir:

  1. Türk Eximbank Finansman Destekleri: Türk Eximbank, ihracat yapan firmalara uygun koşullarda finansman sağlamaktadır. İhracat kredileri, faktoring, forfaiting gibi çeşitli finansal araçlarla destek sunar.

  2. Dış Ticarette İhracat Kredi Sigortası (KEK) Programı: Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) tarafından yürütülen bu program, ihracat yapan firmaların alacaklarını korumak amacıyla sunulan bir sigorta programıdır.

  3. Teşvik Belgeleri: Türkiye'de çeşitli teşvik belgeleri ile firmalar desteklenir. Yatırım teşvik belgeleri ve yatırım teşvik sistemi kapsamında sağlanan destekler, vergi muafiyeti gibi avantajları içerir.

  4. KOBİ'lere Yönelik Destekler: Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için çeşitli destek programları bulunmaktadır. KOSGEB tarafından sunulan destekler arasında eğitim, danışmanlık, proje bazlı destekler ve kredi programları bulunmaktadır.

  5. İhracatçılara Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri: TİM ve diğer ticaret odaları, ihracatçılara yönelik çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar. Bu programlar, ihracat süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmeye yönelik bilgi ve becerileri artırmayı amaçlar.

  6. Sektörel Destek Programları: Belirli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, sektörel destek programlarından yararlanabilir. Bu programlar genellikle belirli sektörlerdeki firmaların rekabet güçlerini artırmayı hedefler.

Bu destek ve teşviklerin detayları zaman içinde değişebilir, bu nedenle en güncel bilgilere ulaşmak için ilgili resmi kurumların web sitelerini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.

Hızlı iletişim
  • 0553 252 88 62
  • info@ihracatvizyonu.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim