Çevre Politikamız

Kurumumuz yaptığı tüm işlerde çevre koruma bilinci ile hareket etmektedir. Bu bilinci kendisine misyon edinmiş bir şirket olarak sürdürülebilir çevre faaliyetlerini İhracat Vizyonu olarak destekliyoruz.

Çevreyi zarar vermemek bir şirketin politikası olamaz. Topluma karşı bir sorumluluğu olan şirketler zaten yaptıkları tüm işlerde sürdürülebilir çevre bilinci ile hareket etmelidir. Bu arada önemli olan çevreye zarar vermemek değil, çevrenin korunmasına katkı sağlamak ve toplumdan kazandığımızı topluma geri vermenin bir sonucu olarak “temiz çevre” bilincinin toplumun en alt kısımlarına kadar yayılabilmesi için destekleyici çalışmalarda bulunmaktır.

Bu gün geldiğimiz nokta içerisinde, yıllar içerisinde gözlemlediğimiz bir konu var ki o da ekonomik ve iktisadi olaylarda zaman içerisinde çeşitli değişikler olabilir, bu konular içerisinde bazı konu başlıkları daha çok ön plana çıkarken bazıları ise arka planda kalabilir. Fakat asla değişmeyecek ve önemini yitirmeyecek olan bir tek konu vardır ki o da “temiz çevre” bilincidir.

 

Doğal kaynakları israf etmemek,

Çevreyi korumak ve sürdürülebilir çevre politikamızın bir sonucu olarak çevremizi korumakla kalmayıp, çalışanlarımızdan, iş ortaklarımıza, müşterilerimizden, tedarikçilerimize kadar herkese bu bilincin yayılmasında öncülük etmek,

Kültürel özellikleri göz önünde bulundurarak İhracat Vizyonu olarak çevrenin korunması ile ilgili önlemler almak ve destek sağlamak,

 

Çevre koruma politikamızın temel prensiplerinin başında gelmektedir.