İş Güvenliği Politikamız

İş güvenliği ve işçi sağlığı politikamız uyulması zorunlu bir kanun olmaktan öte şirketimizin insana verdiği önemden kaynaklanan bir şirket politikasıdır.

 

İş güvenliğinin sağlanması ve işçi sağlığı politikasının yürütülmesi, şirket içi oryantasyon eğitimlerimizin de konu başlıkları içerisinde yer alan hassas bir konudur.

Şirket içerisinde ve dışarısında çalışanlarımızın yüzde yüz güvenli bir şekilde işlerini sürdürebilmeleri için gerekli güvenilir ortamın kendilerine sağlanmasından tutun da işçi sağlığının korunması ile ilgili tüm tedbirlerin alınması öncelikli çalışmalarımızın başında gelir.

İhracat Vizyonu olarak tüm çalışanlarımız bizim için değerlidir ve ekibimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bunun bir sonucu olarak henüz bir sorun ortaya çıkmadan önlem almak dolasıyla sorun çözmekten öte çıkabilecek sorunları engelleyici tedbirler alarak güvenli bir çalışma ortamı yaratmak İhracat Vizyonu'nun ilk amacıdır.

Bu sözümüzü yerine getirebilmek adına,

Yaptığımız işler ile ilgili tüm yasal gerekliliklere, kanunlara ve prosedürlere uyuyoruz.

İş güvenliğini ve işçi sağlığını en üst düzeyde tutan bir şirketler grubu olarak düzenli ölçüm ve raporlamalar ile şirket çalışanlarımızı bu konuda denetleyip, gerekli gördüğümüz noktalarda şirket içi eğitimler ile kendilerini bilgilendiriyoruz.

İnsana yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır.

İhracat Vizyonu bu düşünce yapısı ile yola çıktığı süreç içerisinde dün ve bu gün olduğu gibi gelecekte de iş güvenliği ve işçi sağlığı politikasına verdiği önemi en üst düzeyde tutacaktır.