Sosyal Sorumluluk İlkelerimiz

Tüm kurumların taşıması gereken belli başlı sosyal sorumluluk ilkeleri vardır. Ekonomik ve sosyal gelişimin sürdürülebilmesi için uyulması gereken bu sosyal sorumluluk ilkeleri İhracat Vizyonu’nun hem dış hem de iç paydaşlarına karşı edinmiş olduğu sorumluluğunun bir sonucudur.

 

İhracat Vizyonu aşağıda belirtmiş olduğu sosyal sorumluluk ilkelerine uyarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekten gurur duyar.

 

İnsan Haklarına Saygı;

İhracat Vizyonu’nda ne müşteriler, ne de çalışanlar arasında kesinlikle dil, din, renk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. İnsana saygı prensibi ile çalışmalarını sürdüren şirketimizde her insan değerlidir.

Çocuk Haklarına Saygı;

Çalışma prensibi olarak çocuk işçilerin çalıştırılmasına karşıyız. Bunu yasaların bir gereği olarak değil, hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu olarak ele alırız.

Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi;

Şirketimizin çalışanları arasında herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir. Eşit işe eşit ücret ödenir.

Uygun Çalışma Koşulları;

Çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliğinin eksiksiz olarak sağlanması aynı zamanda çalışanlarımızın verimli çalışmasının da bir garantisidir. Sosyal olanaklar, adil ücret, kişilerin eğitim ve yeteneklerine uygun işlerde çalıştırılması şirket içinde belirlediğimiz prensiplerimizin bir sonucudur.

Çevrenin Korunması;

Çevre politikamızın bir sonucu olarak, çevrenin korunması ve doğal kaynakların israf edilmeden verimli bir şekilde kullanılması sosyal sorumluluk ilkelerimizin gereğidir.

Kendini Geliştirme Hakkı;

Yaşı, eğitimi ve iş tecrübesi ne olursa olsun her çalışan mutlaka çalıştığı ortamda kendini geliştirmek ve yükselmek ister. Mesleki alandaki gelişmeleri takip ederek, teknolojik gelişmeleri işimizle uyumlu bir şekilde yürütebilmemiz iş sahamızın bize sağladığı avantajlardan birisidir.

dığı avantajlardan birisidir.